Expositie

Elk jaar organiseert De Cycloop één of twee exposities. Naar verwachting zal er begin 2020 weer een expositie plaatsvinden. Zodra hier meer over bekend is zal de informatie volgen.

Interesse om te helpen met het organiseren van exposities? Stuur dan een email naar expo@decycloop.com.