Statuten en Reglementen

Bij iedere vereniging horen statuten en reglementen. Ze zijn bedoeld om alles in goede banen te leiden.
We verwachten van alle leden dat ze de statuten en het huishoudelijk reglement hebben doorgelezen, alvorens ze lid van de vereniging worden.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Klik hier voor de statuten

Klik hier voor het huishoudelijk reglement

Klik hier voor de privacyverklaring